Информация 2018-04-05T22:26:23+00:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

Работни езици на конференцията – английски и български език

Жестов превод – на български език

Писмен превод (velotyping) – на английски език

Валутата в България е българският лев (BGN) и е с фиксиран курс спрямо еврото (ЕUR) от 1.95583.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се свържете с нас на имейл адрес: forum@naso.bg.