Информация2019-01-11T16:40:57+02:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

Работни езици на конференцията – английски и български език

Жестов превод – на български език

Писмен превод (velotyping) – на английски език

Валутата в България е българският лев (BGN) и е с фиксиран курс спрямо еврото (ЕUR) от 1.95583.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се свържете с нас на имейл адрес: forum@naso.bg.

Приветствената реч на г-н Джеймс Кроу, президент на EASPD, можете да намерите тук.
Информация за конференцията, снимки и видеа можете да откриете на:

https://naso.bg/13-news-naso-bg/2817-evropeiska-konferenciya-2018.
Ако желаете, можете да се запознаете и със съдържанието на презентациите, представени по време на панелните дискусии, както и на уъркшоповете, като кликнете на заглавията по-долу:
Панелни презентации – 14.06.2018 г.

Какво представлява социалната икономика? Предизвикателства и възможности

Социалната икономика, инструмент за социално приобщаване на хората с увреждания

Социалните услуги – важен инструмент на социалната икономика за социално включване

Социални предприятия и социална икономика – контекст на политиката на ЕС

Уъркшоп презентации – 14.06.2018 г.
Уъркшоп 1

Предприемачество в развитието на услугите за хора с увреждания – мит или фактор за успех?

Презентация на фондация „Ramon Noguera“

Уъркшоп 2

Европейски социални предприятия за повторна употреба и рециклиране: Ролята на социалното предприятие в циркулярната икономика

Иновации за по-добро качество на живот

Уъркшоп 3

Социалната икономика като ефективен модел за социално включване

Образованието по социално предприемачество във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с принос към устойчивото развитие на България

Уъркшоп 4

Туризмът с предоставяне на грижи като част от процъфтяваща бизнес тенденция

Социална услуга и социално предприемачество? Недоразумение или възможност?

Уъркшоп 5

Иновационни социални услуги – принос към развитието на селските общности

Уъркшоп 6

Овластяване на хората с увреждания чрез заетост в социални предприятия и подобряване на качеството им на живот

Общината като социален предприемач

Уъркшоп 7

Шест инструмента за постигане на приобщаващ пазар на труда

Принципът на PIKSL – Лица с обучителни затруднения като експерти по опростяване

От защитена дейност до интегрираща организация

Уъркшоп 8

Социално-отговорни обществени поръчки в ЕС

Панелни презентации – 15.06.2018 г.

Социалното включване в развитието на селските райони – предизвикателства и възможности

Закон за социалното предприемачество в Словения

Национални законодателни рамки – обещаващи модели в ЕС / Социалната икономика в Италия, кооперации, социални кооперации (кратка версия)

Социална икономика, какво е едно име?

Уъркшоп презентации – 15.06.2018 г.

Социалната икономика като ефективен модел за социално приобщаване: Най-добри практики в Словения

Презентация на сдружение „Социална икономика Словения“

Национални законодателни рамки – обещаващи модели в ЕС / Социалната икономика в Италия, кооперации, социални кооперации (дълга версия)

Правна рамка и най-добра практика в Италия

Компании за персонализирана заетост: Ключ към успеха!

Приобщаване чрез използване на социалната икономика

Социалната и солидарна икономика в България