Настаняване 2018-11-09T12:27:32+00:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

Конференцията се проведе в залите на хотел „Интернационал“.

Участниците в конференцията бяха настанени в следните хотели, находящи се на пешеходно разстояние един от друг:

  • хотел „Интернационал“.

В хотел „Интернационал“ ще бъдат настанявани САМО участници, нуждаещи се от достъпност за инвалидни колички.

Организаторите поемат ангажимент да посредничат между участниците и ангажираните хотели, във връзка с което при регистрация за конференцията трябва да се посочи и избраният вариант за настаняване.

Участниците, които желаят сами да осигурят своето настаняване, могат да го направят по начин и в хотел, избран от тях. В този случай, при регистрация, те следва да посочат регистрация за конференцията без настаняване от организаторите.