Настаняване2019-01-09T14:27:17+02:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

Конференцията се проведе в залите на хотел „Интернационал“.

Участниците в конференцията бяха настанени в следните хотели, находящи се на пешеходно разстояние един от друг: