Програма 2018-04-23T17:48:36+00:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

(ПРОЕКТ!)

13 юни 2018 г. (сряда)

14:00-18:00 Уъркшоп за разработване на проекти

18:00-20:00 Заседание на Общото събрание на НАСО (закрита среща)

14 юни 2018 г. (четвъртък)                                                                                                                    

08:00-09:00 Регистрации

09:00-10:15 Добре дошли

Модератор: Георги Георгиев – НАСО

 • James Crowe, председател на EASPD
 • Бисер Петков, министър на труда и социалната политика
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Иван Портних, кмет на община Варна
 • Pat Clarke, вице-президент на Европейския форум на хората с увреждания: Включване на хората с увреждания чрез социална икономика

10:15-10:30 Въведение в темата и структура на конференцията от модератора на събитието

Модератор: Franz Wolfmayr – EASPD

10:30-11:15 Въведение

 • Meelis Joost, международен директор на естонската камара на хората с увреждания; експерт по социална икономика и член на Европейския икономически и социален комитет: Какво представлява социалната икономика – предизвикателства и възможности
 • Christian Rovira, CONACEE: Социалната икономика – средство за социално включване на хората с увреждания
 • Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика: Социалните услуги – важен инструмент на социалната икономика за социално включване

11:15-12:00 Изложение

Модератор: Franz Wolfmayr – EASPD

11:30-12:00 Кафе-пауза

12:00-13:00 Социалната икономика и включването на хората с увреждания настояща ситуация

Модератор: Patricia Schaerer – Nexem

Основен говорител

 • Ann Branch, началник-отдел „Създаване на работни места и умения“, Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване“ на Европейската комисия: Социалната бизнес инициатива – настояща ситуация, добавена стойност, бъдещи предизвикателства в Европа

Панелна дискусия: Защо считаме, че социалната икономика е възможност за заетост и социално включване на хората с увреждания?

 • Kathrin Völker, изпълнителен директор на BAG:WfbM: Социалната икономика и услугите за хора с увреждания
 • Иво Димов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград: Социалната икономика – възможност за заетост и подобряване качеството на живот на хората с увреждания, политики на общините
 • José Luis Monzón, Изследователски институт: Резултати от доклада на Международния център за изследвания и информация за обществена, социална и кооперативна икономика – настояща ситуация и бъдещи тенденции
 • Представител на отдел „Стратегия за обществени поръчки“, Генерална дирекция „Растеж – вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия

13:00-14:15 Обяд

14:15-15:30 Уъркшопове част I  

 1. Заетост за хората с увреждания чрез социална икономика
 2. Иновативна организационна структура и различни икономически дейности на представителите на социалната икономика
 3. Приносът на социалната икономика към разнообразието в обществото
 4. Приносът на социалната икономика към създаването на устойчиво общество и постигането на благополучие за всички
 5. Превенция на „изтичането на хора“ от селските райони в градовете чрез социална икономика
 6. Овластяване на хората с увреждания чрез заетост в социални предприятия и подобряване на качеството им на живот
 7. Социалните предприятия и преходът от услуги за заетост към социална икономика
 8. Ползата за социалната икономика от обществените поръчки

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-17:15 Уъркшопове част II

 • Повторение на част I (8 уъркшопа)

17:15-17:45 Обработка на резултатите (само за докладчиците)

20:00-24:00 Гала вечеря. Обявяване и връчване на националните награди на НАСО за принос към социалното развитие на България

15 юни 2018 г. (петък)

9:00-09:30 Представяне на резултатите

Модератор: Sonia Staskowiak – EASPD

09:30-10:30 Законодателни рамки и финансиране на социалната икономика в Европа

Модератор: Ingrid Pammer – BBRZ

       Основен говорител

       Maria Gafo Gomez-Zamalloa, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони”

Панелна дискусия

 • Arend Pieterse, член на Борда на „Равни възможности за заетост в Европа“: Как Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания влияе на дейностите на социалната икономика?
 • Eva Maydell, член на Европейския парламент и Европейската народна партия
 • Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Департамент по социална икономика към Европейския инвестиционен фонд: Финансиране на социалната икономика в Европа
 • Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Финансиране на социалната икономика в България

       Въпроси и отговори

10:30-11:30 Национални законодателни рамки – обещаващи модели в Европейския съюз

Модератор: Fabrizio Fea – EASPD

Основни говорители

 • Национална законодателна рамка на Франция
 • Alberto Alberani, вице-президент на Legacoopsociali – Национална законодателна рамка на Италия
 • Stef De Cock, старши съветник към Groep Maatwerk – Национална законодателна рамка на Фландрия

Въпроси и отговори

11:30-12:00 Кафе-пауза

12:00-13:30 Уъркшопове част III

 • Уъркшопове за законодателните рамки и добрите практики на различни страни (работен език: английски)
  • Законодателна рамка и добра практика от Франция
  • Alberto Alberani, вице-президент на Legacoopsociali – Законодателна рамка и добра практика от Италия
  • Stef De Cock, старши съветник към Groep Maatwerk – Законодателна рамка и добра практика от Фландрия
 • Уъркшоп за потребността от законодателна рамка в България и свързаните с нея предизвикателства (работен език: български)

Модератор: Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право

 • Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика
 • Петър Начев, директор на дирекция „Стратегическо развитие и демографска политика“, МТСП

13:30-14:30 Обяд

14:30-15:30 Към изготвяне на декларация на Варна – последващи стъпки към включваща и ефективна социална икономика

Експертен панел

Модератор: Luk Zelderloo – ЕASPD

 • Javier Güemes, технически директор на ONCE
 • Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право
 • Sabrina Ferraina, мениджър по политически въпроси към EASPD

Закриване на конференцията

 • James Crowe, председател на EASPD
 • Георги Георгиев, председател на НАСО

16:00-18:00 Заседание на Борда на EASPD (закрита среща)

18:00-19:30 Заседания на Групите по интереси на EASPD (закрити срещи)

16 юни 2018 г. (събота)

09:00-11:00 Заседания на Постоянните комитети на EASPD (закрити срещи)

11:30-13:30 Генерална асамблея на EASPD (закрита среща)

Програма в pdf-формат