Програма2018-06-12T10:04:32+03:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

13 юни 2018 г. (сряда)

14:00–18:00 Уъркшоп за разработване на проекти (английски език)

16:00–17:00 Заседание на Управителния съвет на НАСО (закрита среща)

17:00–18:00 Среща на представителствата на НАСО (закрита среща)

18:00–20:00 Заседание на Общото събрание на НАСО (закрита среща)

14 юни 2018 г. (четвъртък)                                                                                                                    

08:00–09:00 Регистрации

09:00–10:10 Приветствен панел (английски/български език)

Модератор: г-н Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност (НАСО)

 • г-н Джеймс Кроу, президент на EASPD
 • г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България
 • г-н Хасан Адемов, член на 44-то Народно събрание и председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика
 • г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 • г-н Иван Порних, кмет на община Варна

10:10–10:30 Въведение в темата и структурата на конференцията (английски/български език)

 • г-н Франц Волфмайер, EASPD, модератор на конференцията
 • г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, отговаряща за социалната икономика

10:30–11:15 Въведение в ситуацията (английски/български език)

Какво представлява социалната икономика? Предизвикателства и възможности

 • г-н Мелис Йост, международен директор на естонската камара на хората с увреждания, експерт по социална икономика и член на категория „Социална икономика“ (SEC) на Европейския икономически и социален комитет (ЕESC)

Предприятията от социалната икономика, инструмент за социално приобщаване на хората с увреждания

 • г-н Кристиан Ровира, вицепрезидент на Националната конфедерация на специалните центрове по заетостта (CONACEE)

Социалните услуги – важен инструмент на социалната икономика за социално включване

 • г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика

11:15–12:00 Изложение (английски/български език)

Модератор: г-н Франц Волфмайер, EASPD, модератор на конференцията

11:30–12:00 Кафе пауза

12:00–13:00 Социалната икономика и интегриране на хората с увреждания – настояща ситуация (английски/български език)

Модератор: г-жа Патриша Шерер, заместник-директор по обществените въпроси, отговаряща за европейските отношения (NEXEM)

Основен говорител

Социалната бизнес инициатива – настояща ситуация, добавена стойност, бъдещи предизвикателства в Европа

 • г-жа Дана Габриела Вербал, експерт по политически въпроси – социално предприемачество, ГД „Заетост, социални дейности и приобщаване“, отдел „Създаване на работни места“ на Европейската комисия

Панелна дискусия

Защо считаме, че предприятията от социалната икономика са възможност за заетост и социално приобщаване на хората с увреждания?

 • г-жа Катрин Вьолкер, изпълнителен директор на Германската федерална асоциация на защитените ателиета (BAG: WfbM)
 • г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
 • г-жа Морийн Пигот, заместник-председател на Европейския форум на хората с увреждания
 • г-жа Анна Лупи, отдел „Стратегия за обществени поръчки“, ГД „Растеж – вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия

13:00–14:15 Обяд

14:15–15:30 Паралелни уъркшопове – част 1 (английски/български език)

 • Социалната икономика и заетостта на лица с нужда от подкрепа
 • Участниците в социалната икономика като иновативни икономически организационни структури
 • Приносът на социалната икономика за изграждане на устойчиво общество и постигане на благополучие за всички
 • Приносът на социалната икономика за приобщаване и разнообразие в обществото
 • Подпомагане развитието на селските общности чрез социалната икономика
 • Заетост в социалните предприятия за укрепване на хората с увреждания и подобряване на качеството на живот – ролята на общините в България
 • Социални предприятия и преобразуване на защитени предприятия като структури на социалната икономика
 • Обществени поръчки в подкрепа на социалната икономика

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–17:15 Паралелни уъркшопове – част 2 (английски/български език)

 • Повторение на част 1 (8 уъркшопа)

20:15–24:00 Гала вечеря. Церемония по връчване на националните награди на НАСО за принос в социалното развитие на България

15 юни 2018 г. (петък)

09:00–09:30 Представяне на резултатите от уъркшоповете в изложбена зала

09:30–10:30 Законодателни рамки и финансиране на социалната икономика в Европа (английски/български език)

Модератор: г-жа Ингрид Памер, трудов и социален педагог BBRZ

Основна презентация

Социално приобщаване в развитието на селските райони – предизвикателства и възможности

 • г-жа Мария Гафо Гомес-Замайоа, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, заместник-началник на отдел „Социално приобщаване“ на Европейската комисия

Панелна дискусия

 • г-н Аренд Питерс, член на Управителния съвет на „Равни възможности за заетост в Европа“
 • г-жа Силвия Манка, мениджър на програми за социално въздействие на отдел „Институционално бизнес развитие“ на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)
 • г-н Томас Кергал, технически съветник по здравеопазването към Банката за развитие на Съвета на Европа
 • г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Въпроси и отговори

10:30–11:30 Национални законодателни рамки – Обещаващи модели в ЕС (английски/български език)

Модератор: г-н Фабрицио Феа, директор на Associazione Scuola Viva onlus (ASVO), вицепрезидент на EASPD

Основни говорители

Национална законодателна рамка в Словения

 • г-жа Нена Докузов, старши съветник в Министерството на икономическото развитие и технологиите

Национална законодателна рамка в Италия

 • г-н Алберто Алберани, вицепрезидент на Legacoopsociali

Национална законодателна рамка в Белгия / Фландрия

 • г-н Стеф Де Кок, старши съветник на Groep Maatwerk

Въпроси и отговори

11:30–12:00 Кафе пауза

12:00–13:30 Паралелни уъркшопове – част 3

 • Законодателна рамка и обещаваща практика в Словения (английски език)
 • Законодателна рамка и обещаваща практика в Италия (английски/френски език)
 • Законодателна рамка и обещаваща практика в Белгия / Фландрия (английски език)
 • Необходимостта от законодателна рамка и нейните предизвикателства в България (български език)

13:30–14:30 Обяд

14:30–15:30 По пътя към декларация от Варна – Следващи стъпки към приобщаващи и ефективни предприятия от социалната икономика (английски/български език)

Експертна група

Модератор: г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD

 • г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, отговаряща за социалната икономика
 • г-жа Сабина Лобато, директор на програмите за безвъзмездна финансова помощ, обучение и заетост на ONCE, член на пленарното заседание на Висшия съвет по статистика на Испания, вицепрезидент на Европейската платформа за рехабилитация (EPR)
 • г-жа Надя Шабани, директор на Центъра за нестопанско право в България (БЦНП)
 • г-жа Сабрина Ферана, мениджър по политически въпроси към EASPD

15:30–15:45 Закриване на конференцията (английски/български език)

 • президентът на EASPD г-н Джеймс Кроу заедно с председателя на НАСО г-н Георги Георгиев

16:00–18:00 Заседание на Борда на EASPD (закрита среща)

18:00–19:30 Заседания на Групите по интереси на EASPD (закрити срещи)

16 юни 2018 г. (събота)

09:00–11:00 Заседания на Постоянните комитети на EASPD (закрити срещи)

11:30–13:30 Генерална асамблея на EASPD (закрита среща)

Програма в pdf-формат