Регистрация2018-11-09T12:19:44+02:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

За допълнителни въпроси и информация относно конференцията можете да се обръщате към:

Атанаска Бонева, тел.: +359 (0) 882 122 665; и-мейл: consult@naso.bg

Анелия Атанасова, тел.: +359 (0) 884 688 242; и-мейл: project@naso.bg